Публикации

Последни новини

БМГК БСК My Competence
БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА УЧАСТВА В СКС КЪМ СЕКТОР „ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
Секторният консултативен съвет се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната [...]
Минстрой Николай Вълканов награждаване
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА КРИБ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ
Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България раздаде годишните си бизнес награди на официална церемония [...]
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Предстоящо

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА 2018

Националното честване на Деня на миньора 2018 ще се състои на 17 август 2018 г. (петък) от 12:00 часа в зала „Роял“ на хотел „София Хотел Балкан“ (Шератон)

КОНФЕРЕНЦИЯ НА EUMICON 26 - 28 септември 2018 г., Виена, Австрия

EUMICON (Европейска конфедерация на минералните ресурси) е съвместна платформа на заинтересовани страни от държавната администрация, промишлеността в областта на суровините и науката. EUMICON обединява 160 компании от секторите стомана, минно дело и цветни метали с производствени и дистрибуторски центрове в повечето части на Европа. Eumicon цели насърчаване на диалога по отношение на суровините и осигуряване на устойчиви решения.