Публикации

Последни новини

НОВИ ПРОФЕСОРИ, ДОЦЕНТИ, ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОКТОРИ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ В МГУ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“
Членовете на УС на БМГК участваха в тържествената церемония На 05 февруари 2019 г. в [...]
СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ“, БРОЙ 1/2019 Г. ONLINE
Представяме на вашето внимание корпоративния раздел на брой 1/2019 г. на списание „Минно дело и [...]
ОКТД минна индустрия
Нов отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия на България
На 5 февруари тази година Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов [...]
Конференция Открит добив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Предстоящо