Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 7/2019 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание КОРПОРАТИВНИЯ РАЗДЕЛ на брой 7/2019 г. на списание “Минно дело и геология”.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК

РЕЗЮМЕТАТА на научните статии ще намерите на сайта в РАЗДЕЛ НАУКА

 

 

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 6/2019 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание КОРПОРАТИВНИЯ РАЗДЕЛ на брой 6/2019 г. на списание “Минно дело и геология”.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК

РЕЗЮМЕТАТА на научните статии ще намерите на сайта в РАЗДЕЛ НАУКА

 

 

ИНЖ. АНДОН АНДОНОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД

„Приемам позицията като нова отговорност и като нова възможност за въглищната енергетика. „Устойчива енергетика и работещ комплекс Марица изток”, ще бъде мотото на моята работа в холдинга. Да се надяваме, че ще успея да защитя комплекса Марица изток, защото нашата работа е зависима от работата на централите.”, коментира часове след назначението Андонов.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова извърши промяна в ръководството на “Български енергиен холдинг” ЕАД с протоколно решение, с което за членове на Съвета на директорите са назначени Жаклен Коен, Живко Динчев – изп. директор на ТЕЦ „Марица-изток2” ЕАД и Андон Андонов за срок от три години. Решението на енергийния министър ще влезе в сила след вписване в търговския регистър. Министър Петкова благодари на досегашния състав на Съвета на директорите на холдинга за професионализма и положените усилия за стабилизиране на енергийните дружества от групата на БЕХ ЕАД.

Новоизбраният Съвет на директорите определи за изпълнителен директор на “Български енергиен холдинг” ЕАД Жаклен Коен.

 

 

ENG. ANDON ANDONOV IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD

“I take the position as a new responsibility and as a new opportunity for coal energy. Sustainable Energy and Maritza East Complex will be the motto from now on. I hope I will be able to protect the Maritza East complex because our work is dependent on the operation of the plants”, comments Andonov.

Energy Minister Temenuzhka Petkova performed the changes of the leadership of the Bulgarian Energy Holding EAD with a protocol decision appointing Jacqueline Cohen, Zhivko Dinchev – executive director of TPP Maritza-East2 EAD and Andon Andonov to be members of the Board of Director for a period of three years. The Energy Minister’s decision will come into force after being entered in the Commercial Register.

Minister Petkova thanked the previous composition of the Board of Directors of the holding for their professionalism and the efforts made to stabilize the energy companies of the BEH EAD Group.

The newly elected Board of Directors has appointed Jacqueline Cohen as Executive Director of Bulgarian Energy Holding EAD.

 

 

ХV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТКРИТ И ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В периода 3 – 7 юни 2019 г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна в хотел „Астор гардън“ се проведе ХV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми.

Повече информация за събитието може да намерите в бр.6/19 г. на списание “Минно дело и геология”

[rev_slider alias=”xv-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f”][/rev_slider]

 

ПРЕЗИДЕНТЪТ ИЗДАДЕ УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

По предложение на правителството президентът Румен Радев награди проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения. Указ №154 е обнародван в бр.: 53 от 05.07.2019 г. на „Държавен вестник”.

Проф. Вутов, ръководител на група ГЕОТЕХМИН, обединяваща повече от 20 дружества, получава отличието за икономическата и социална отговорност на компаниите и  участието си в реализирането на някои от най-успешните и знакови проекти в минерално-суровинната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и опазването на околната среда в България. Той има принос за удължаването на жизнения цикъл на рудник «Елаците» с над 25 години и за цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс «Елаците – Мед», за проектирането и строителството на хвостохранилище «Бенковски-2», един от най-мащабните проекти в минната промишленост на страната, за изграждането на новия терминал и писта на летище София, на метростанции, депа и големи инфраструктурни проекти като АМ «Струма». Като работодател проф. Вутов насочва значителни средства за реинвестиране в производството, разширяването на дейността към перспективни бизнес направления и осигуряването на социално-икономическо и цялостно устойчиво развитие на регионите, в които осъществява бизнес дейност.

Сред мотивите за наградата е и приносът му в научната дейност и обществената му ангажираност. Като дългогодишен председател на НТС по минно дело, геология и металургия и член на ръководствата на ФНТС, БТПП, БМГК, КРИБ, Националния борд по туризъм и редица международни организации той съдейства последователно през годините за подобряване на бизнес средата в България, защитата на частната инициатива и научното новаторство и увеличаването на потенциала на тези организации.

Съществени са заслугите му за корпоративната социална отговорност и дарителството. Проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата от група ГЕОТЕХМИН се придържат към ценностите на корпоративната социална отговорност и са сериозни партньори на БЧК, за което има награда за най-голям корпоративен дарител за 2014 г., на местните общности, представители на културата, науката и образованието.

Проф. Вутов е удостояван многократно с почетни звания и награди, сред които Народен орден на труда  – златен – за приноса му в изграждането на МОК „Елаците“ в периода 1976 – 1982 г. , Специалната награда на Българска агенция за инвестиции за изключителен принос за българската икономика и научната и развойна дейност, Наградата на председателя на КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България, Почетен знак на ХТМУ, най-високата награда на БТПП – бронзова статуетка „ХЕРМЕС”, Орден “За хуманизъм” – I степен на МАНЕБ, Златна значка “Проф. Асен Златаров” на ФНТС и много други.

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.