Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ

Доц. д-р инж. Петър Кр. Шишков
РЕЗЮМЕ

Целта на настоящата публикация е да провокира анализ какво може да се постигне за намаляване на разходите, ако търсим не само по-евтини методи за взривяване, но и по-комплексни решения съобразно цялостната технология на добива. Разискват се използваните технологии и материали за провеждане на ПВР. Разгледан е най-евтиния съвременен промишлен експлозив АНФО и възможностите за редуциране на стойността на неговото производство.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

АНФО, амониево-селитрени взривни вещества, биогорива, зелени експлозиви

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Валери Емилов Митков, “Безопасност при производството и използването на взривни вещества”, 2010.
2. Валери Емилов Митков, “Производство на взривни вещества за граждански цели”, 2007.
3. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.
4. Stig O. Olofson, Applied explosive technology for construction and mining, Second edition, ISBN 91-7970-634-7.

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 3-4/2019 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание корпоративния раздел на брой 3-4/2019 г. на списание “Минно дело и геология”.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК!

Резюметата на научните статии ще намерите на сайта в раздел НАУКА

 

 

МИНЕРАЛНО-СУРОВИННИЯТ БРАНШ ПОКАЗА ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СУРОВИНИТЕ В ЖИВОТА НИ

Ден на отворените врати в Минно-геоложки университет привлече стотици ученици и студенти

На 19 април Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” организира „Ден на отворените врати”. В мероприятието активно участие с презентации и демонстрации в няколко тематични направления взеха преподаватели, служители и студенти от трите факултета на университета – Геологопроучвателен, Минно-електромеханичен и Минно-технологичен. Компании от минерално-суровинния бранш демонстрираха крачката от студентската скамейка до работата в реалния бизнес.

Посетителите на павилиона „Богатствата на земята и човешкия прогрес” наблюдаваха интересни демонстрации по физика, зелена енергия и опазване на околната среда. С помощта на геофизични методи имаха възможност да открият скрити съкровища в двора на университета. Демонстрации в областта на електротехниката, иновации в осветителната техника, работа с термовизионна камера и съвременните измервателни и управляващи системи с безжично предаване на данни бяха част от подготвените презентации в павилиона по „Енергетика, Автоматика, Информатика, Машини и Технологии”. В павилиона „Технологии от бъдещето” кандидат-студенти и ученици наблюдаваха зрелищни демонстрации по химия, управляваха професионален дрон и тестваха уменията си в създаване на точна карта със смартфон, превърнат в мобилна ГИС платформа. Посетителите се запознаха с върховите технологии, използвани в маршайдерството и геодезията, и с помощта на очила за виртуална реалност посетиха подземен рудник. На разположение на гостите бяха богатите минераложки сбирки в Музея на уникалните кристали „Илия Делев”, Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми и Музея по геология и палеонтология.

Голям интерес бе проявен и към щандовете на минните дружества „Асарел Медет” АД, „Геотехмин”, „Елаците-Мед” АД, „Дънди Прешъс Металс” ЕАД, „Каолин”, „Мини Марица-изток”, които представиха дейността си и възможностите за стаж и обучение. За желаещите да надградят образованието си като студенти в Минно-геоложки университет, Учебен отдел на университета предостави информация за специалностите. Бяха представени и допълнителни стимулиращи възможности.  За новата учебна година четири дружества от група ГЕОТЕХМИН (Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД) ще предоставят 17 персонални стипендии за най-добрите студенти от МГУ “Св. Иван Рилски“. Щандът на „Асарел Медет” АД предизвика силен интерес за по-малките участници, които си направиха снимка като миньори. Представители на “Каолин“ АД демонстрираха значението на инертните материали в домакинството ни и в полза на здравето ни. Участници от отдели „Човешки ресурси” и „Технически служби” към „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД представиха видео от маркшайдерски замервания с дрон – една от новостите в рудник „Челопеч“ и демонстрираха управление на дрон пред учениците.

Гостите на събитието разгледаха интересни фотоси, макети на минна техника и разговаряха с възпитаници на университета, намерили професионална реализация във водещи фирми в минерално-суровинния отрасъл.

Кулминация на събитието бе взривяване на макет на комин. Участниците имаха възможност да се включат в подготовката и да се запознаят със спецификата на взривните дейности и безопасността при работа.

За Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Университетът е на първо място в рейтинговата система на висшите учебни заведения в направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми “. Подготвя кадри основно за минерално-суровинната индустрия, но уменията на завършилите студенти са приложими в широк кръг области. Студентите в МГУ се радват на модерна база и възможности да обогатяват теоретичните си знания с практики в едни от водещите предприятия в бранша.

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

„На 19 април Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилск”и ще отвори вратите си, за да покаже на всички желаещи условията, при които се обучават студентите, спортната база на разположение на учащите и възможностите за реализация в бранш, който оформя гръбнака на българската индустрия“ – с тези думи ректорът на Минно-геоложкия университет и председател на Съвета на ректорите проф. д-р инж. Любен Тотев откри пресконференция във връзка с предстоящото събитие Ден на отворените врати.

Университетът ще организира истински научен фестивал на открито, подходящ за деца, родители, ученици, кандидат-студенти, както и за всички, които искат да научат как са се появили металите в смартфона, компютъра и домакинството ни. Лаборатории, компютърни и лекционни зали, както и безценните минерални съкровища, намиращи се в музеите на учебното заведение, ще бъдат достъпни за всеки желаещ да обнови своя поглед върху природните ресурси на Земята.

За учениците, които все още обмислят накъде да се насочат след завършване на средното си образование, Денят на отворени врати ще даде отговор на въпроса какви са шансовете за реализация в едновременно добре платена и интересна работа.

Минно-геоложкият университет, който е на първо място в рейтинговата система на висшите училища в направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, подготвя кадри основно за минерално-суровинната индустрия, но уменията на завършилите студенти са приложими в широк кръг области. Студентите в МГУ се радват на модерна база и възможности да обогатяват теоретичните си знания с практики в едни от водещите предприятия в бранша.

„Благодарение на факта, че ръководителите им са възпитаници на МГУ се развива и добрата връзка с работещия бизнес – големите минни компании като Минстрой холдинг АД, Асарел-Медет АД, Елаците-Мед АД, Каолин ЕАД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД – всички техни собственици или ръководители са завършили университета и естествено милеят за него“ – сподели още ректорът проф. Тотев в подкрепа на ползата университетът да предлага знания, приложими в реалния бизнес.

За студентите, които работят целенасочено, освен университетските стипендии се предлагат и персонални стипендии, предоставени от различни дружества и лица – “Минстрой холдинг” дава 20 стипендии годишно, групата ГЕОТЕХМИН с нейните дружества тази година предоставя 17 стипендии. Още две лични стипендии се дават от изпълнителния директор на “Метрополитен ЕАД” проф. д-р инж. Стоян Братоев за двама студенти от специалност “Подземно строителство”. Има и стипендия от д-р инж. Ботьо Табаков в областта на екологията и добива.

 

За повече информация и пълната програма за Ден на отворените врати в Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски посетете страницата на събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/2156948354635822/

проф. Вутов ХТМУ

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ХТМУ УДОСТОИ ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА УНИВЕРСИТЕТА

На 16 април проф. дтн инж.. Цоло Вутов беше удостоен с почетния знак на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Той беше награден на специална церемония в университета от ректора проф. д-р инж. Митко Георгиев, в присъствието на Съвета на ректорите и председателя му проф. д-р инж. Любен Тотев, д-р Иван Вутов, зам.- управител на Геотехмин и зам.- председател на УС на КРИБ, ръководството на НТС по минно дело, геология и металургия, представители на БАН и академичната общност.

Почетният знак е най-високото гражданско отличие на ХТМУ. Проф. Вутов е удостоен с него за многостранните академични и професионални взаимоотношения между ХТМУ и НТС по минно дело, геология и металургия и по повод 70-та му годишнина.

В благодарственото си слово проф. Вутов отбеляза, че тази награда е признание за целия колектив, който стои зад него. Той благодари на ХТМУ, на Минно-геоложкия университет и академичната общност, която допринася за развитието на индустрията. За да продължи успешното сътрудничество между науката, образованието и бизнеса, председателят на НТС по минно дело, геология и металургия предложи на присъстващите ректори на технически ВУЗ-ове началото на съвместна програма за нови и иновативни проекти в миннодобивната индустрия. Проф. Любен Тотев благодари от името на Съвета на ректорите за предложението и обеща, че колегията ще обедини усилията си за решението на научно-изследователски и практически задачи.

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 2/2019 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание корпоративния раздел на брой 2/2019 г. на списание “Минно дело и геология”.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК!

Резюметата на научните статии ще намерите на сайта в раздел НАУКА

 

 

ДЕН НА КАРИЕРАТА 2019 г. НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВ. РИЛСКИ”

В Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, зала 303 „Асарел Медет“ на 14.03.2019 г. се проведе „Ден на кариерата“. Форумът събра на едно място студентите и техните потенциални работодатели. По време на събитието при голям интерес водещи компании от минерално-суровинния и енергийния сектор представиха актуалните стажантски програми и работни позиции, условията на труд и възможностите за кариерно израстване. Презентации по темата изнесоха специалисти от „Асарел Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Джи Пи Груп“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“. Представителите на фирмите проведоха дискусии и срещи със студенти, за да обсъдят реалните възможности за провеждане на стажове и започване на работа по специалността.

 

[rev_slider alias=”%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0″][/rev_slider]

 

Повече информация за събитието, както и за стажантските програми на дружествата, членове на Българската минно-геоложка камара – „Асарел Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД и „Каолин“ ЕАД ще намерите на страниците на списание “Минно дело и геология” – бр. 3/19 г.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със Специална награда за изключителен принос за българската икономика, научната и развойна дейност в 13-то издание на годишните награди „Инвеститор на годината“ на Българската агенция за инвестиции.
Високото отличие бе връчено на управителя на „Геотехмин“ ООД от министъра на икономиката Емил Караниколов на тържествената церемония в НДК. „Дълбок поклон пред този велик българин“ – каза министър Караниколов. „Това е изключителна награда, която много ценя. Тя е за мен, но тя е и за целия ми колектив, на който благодаря“ – заяви проф. Вутов и отправи послание към младите хора: „Инвестирайте и работете в България. Тук има голямо бъдеще“.
Наградата е лична и се връчва на проф. Вутов за заслугите му като индустриалец, инвеститор, учен и общественик. Дружествата от група ГЕОТЕХМИН са изградили някои от най-знаковите проекти в минната индустрия, строителството, инфраструктурата, екологичния инженеринг и имат принос за нарастването на БВП на страната.
Проф. Вутов има изключителни заслуги и като учен и общественик – председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, член на УС на БТПП, Националния борд по туризъм, Консултативния съвет на КРИБ, член на УС на Българската минно-геоложка камара и др.

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.