Минно Дело Articles

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
Великденски поздравления от компании в бранша ТУК Минно Дело
СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 3-4/2021 Г. ONLINE
Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 3-4/2021 г. на списание “Минно дело и геология”. Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда. Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК       Минно Дело
МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ ТРОШАЧКИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ
Предлагаме на вашето внимание обзорния материал МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ ТРОШАЧКИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ, публикуван в бр. 2/2021 г. на списание “Минно дело и геология”! Очаквайте обзор на тема СЪЧЛЕНЕНИ САМОСВАЛИ (ДЪМПЕРИ) ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ в предстоящия бр. 3-4/2021 г. на списание “Минно дело и геология”! Припомняме, че може да намерите материали по […]
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО ПОСОБИЕ „ ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ РАЗРАБОТКИ С TSM И ТПМ”
Рецензент Проф. д-р инж. Стоян Братоев Рецензия на учебно пособие “Прокарване на подземни разработки с TSM и ТПМ” с автор д-р, инж. Иван Митев В настоящото учебно пособие се разглежда прокарването на подземни разработки и тунели с тунели обрушващи машини TSM и с тунелопробивни машини ТПМ. Посочено е принципното устройството и технологията при прокарването на […]
Проф. д-р инж. Павел Павлов РЕЦЕНЗИЯ на учебно помагало Прокарване на подземни изработки с тунелни обрушаващи машини и тунелни пробивни машини с автор: гл. ас. д-р инж. Иван Митев
Рецензент Проф. д-р инж. Павел Павлов Рецензия на учебно помагало Прокарване на подземни изработки с тунелни обрушаващи машини и тунелни пробивни машини с автор: гл. ас. д-р инж. Иван Митев В предоставеното ми за рецензия учебно помагала са разгледани редица въпроси, свързани с начините на прокарване на минни изработки. В началото, накратко е представен общ […]
ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВ РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯ НА ТЕМА „ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПРОКАРВАНЕНА ПОДЗЕМНИ ИЗРАБОТКИ” С АВТОР ГЛ. АС. Д-Р ИВАН МИТЕВ
Рецензент Проф. д-р Николай Жечев Катедра „Подземно строителство“ МГУ „Св. Ив. Рилски“ Рецензия на монография на тема „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарванена подземни изработки” с автор гл. ас. д-р Иван Митев Актуалността на и значимостта на представеният за рецензиране монографичен труд „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” представлява една цялостна гледна […]
Проф. д-р Любен Иванов Тотев Рецензия на Монография „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” с автор гл. ас. д-р инж Иван Митев
Рецензент Проф. д-р Любен Иванов Тотев Ръководител катедра “Подземно строителство” Рецензия на Монография „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” с автор гл. ас. д-р инж Иван Митев Представеният ми за рецензиране труд „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” представлява завършен монографичен труд на автора гл. ас. д-р инж. Иван […]
СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 2/2021 Г. ONLINE
Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 2/2021 г. на списание “Минно дело и геология”. Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда. Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК   Минно Дело
НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ СА ДО БИЗНЕСА
ВЕРНИЯТ ПЪТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Резултатите от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. показаха позитивните тенденции в българското висше образование, катализирани от тясното сътрудничество между висшите училища и бизнеса. Качеството на образованието винаги е било водещ приоритет сред дружествата в минералносуровинния бранш и те многократно са подкрепяли […]
СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 1/2021 Г. ONLINE
Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 1/2021 г. на списание “Минно дело и геология”. Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда. Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК       Минно Дело