Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА „СМИЛАНЕ“ В МЕЛНИЧНО-ФЛОТАЦИОННИЯ ЦЕХ НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД С МОДЕЛИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

маг. Светослав Любенов РЕЗЮМЕ Процесът на смилане на руди е труден за контролиране с помощта на конвенционални системи за автоматизация…

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Константин Чакалов, Тодорка Попова, инж. Николай Попов, доц. д-р Светлана Браткова, инж. Стоян Манев, инж. Ангел Ангелов РЕЗЮМЕ Биологичната рекултивация на отпадни материали от…

МЕТОДИКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ”

Д-р инж. Цветан Балов РЕЗЮМЕ В настоящата статия е разгледана методика за непосредствено инструментално измерване на вълните на напрежения при…

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.