02.09
2021

НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА И 30-ГОДИШНИНАТА НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА – СНИМКИ

Представяме на вашето внимание моменти от Националното честване на Деня на миньора и 30-годишнината на Българската минно-геоложка камара!

 

 

18.08
2021

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТЛИЧИ С ПОЧЕТЕН ЗНАК БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ БЕШЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА И 30-ГОДИШНИНАТА НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

  „Минната индустрия е в основата на независимостта на националната енергетика и на икономиката. Тази индустрия е стабилна, благодарение на хората, които я ръководят, внедряват инициативи, нови практики и работят денонощно така, че да бъдем конкурентноспособни. Тя е стратегически отрасъл, от нея зависят всички останали сектори, и никога не трябва да забравяме това“. С тези думи президентът на Република България Румен Радев откри Националното честване на Деня на миньора и 30-годишнината от създаването на Българска минно-геоложка камара. Събитието се проведе в „София Хотел Балкан“.

„За мен е чест да бъда сред хора – представители на една мъжка, трудна и рискована професия. Професия, превърнала се в еталон на сила, на характер и сплотеност“ каза в обръщението си държавният глава.

Президентът връчи на Българската минно-геоложка камара Почетен знак по повод 30-годишнината от нейното създаване и за големия й принос в минното дело. „Приемете го като символен знак на моята дълбока признателност, благодарност и подкрепа за вашата отговорност към България. В мое лице, като приоритетен отрасъл на българската икономика, вие имате съюзник.“ каза той.
По време на тържественото честване председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов представи обзорен доклад за състоянието на отрасъла през изминалата година, като изтъкна постиженията и успехите на бранша, въпреки трудната икономическа обстановка. „Добивната индустрия в България осигурява 5% от брутния вътрешен продукт и е двигател за доброто социално-икономическо развитие на редица региони. През 2020 г. страната ни запазва своето водещо място в европейската минерално-суровинна индустрия, нареждайки се на челните места по добив на мед и злато“ отчете в доклада си проф. Вълканов.

По време на тържественото събрание, по случай 30-годишния юбилей на БМГК, бяха връчени специални награди за принос към минната индустрия на ресорни държавни институции – Министерство на енергетиката, министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, ИА Главна инспекция но труда“, както и партньорски организации, с които БМГК работи активно. Сред тях са национално-представените работодателски организации, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, както и националните синдикални организации и миньорските федерации.

Специални персонални награди получиха проф. дтн инж. Цоло Вутов като почетен председател на НТС по МДГМ и почетен член на Управителния съвет на БМГК, и проф. д-р инж. Любен Тотев, заместник-председател на БМГК и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ в периода 2011 – 2019 г.
Наградени бяха първите учредители на БМГК – фирми и личности, участвали в създаването на браншовата организация през 1991 г.
По време на тържествената церемония бяха отличени и най-добрите дружества в бранша в категориите „Най-добри резултати“, „Иновации“, „Безопасност и здраве“, „Грижа за природата“ и „Корпоративна социална отговорност“

На събитието присъстваха ресорните за бранша държавни институции, научни институти и организации, областни управители и кметове на минни региони, дипломатически представители, фирми, ветерани от бранша и студенти. Спонсори на празника бяха „Минстрой Холдинг“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД,  „Асарел-Медет“ АД и „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

Националното честване на Деня на миньора по традиция се организира от Българска минно-геоложка камара на 18-ти август – денят на Успението на св. Иван Рилски.  Партньори на събитието са Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа“.

17.08
2021

ЧЕСТИТ ДЕН НА МИНЬОРА – 18 АВГУСТ!

Поздравления от компании в бранша по случай Деня на миньора – 18 август  ТУК

17.08
2021

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 7/2021 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 7/2021 г. на списание “Минно дело и геология”.

Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК

 

 

 

06.08
2021

ТЕЖКОТОВАРНИ ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В МИНИТЕ

Предлагаме на вашето внимание обзорния материал ТЕЖКОТОВАРНИ ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В МИНИТЕ, публикуван в бр. 5-6/2021 г. на списание “Минно дело и геология”!

В следващия бр. 7/2021 г. ОЧАКВАЙТЕ обзорния материал ПРОБИВНИ КАРЕТИ ЗА ПРОХОДНИ СОНДАЖИ В ПОДЗЕМНИ РУДНИЦИ.

Припомняме, че може да намерите материали по следните теми:

В бр. 3-4/2021 г. – СЪЧЛЕНЕНИ САМОСВАЛИ (ДЪМПЕРИ) ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ
В бр. 2/2021 г. –  МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ ТРОШАЧКИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ
В бр. 12/2020 г. – ПОДЗЕМНИ МИННИ КАМИОНИ
В бр. 10-11/2020 г. – ВЕРИЖНИ БУЛДОЗЕРИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ
В бр. 8-9/2020 г.  –  САМОСВАЛИ С ТВЪРДА РАМА ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ
В бр. 6-7/2020 г.  – ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ ЗА РАБОТА В ПОДЗЕМНИ РУДНИЦИ
В бр. 4-5/2020 г. –  ХИДРАВЛИЧНИ БАГЕРИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

 

 

 

12.07
2021

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 5-6/2021 Г. ONLINE

Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 5-6/2021 г. на списание “Минно дело и геология”.

Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда.

Цяла версия (PDF), можете да откриете ТУК

 

 

 

12.06
2021

СЪЧЛЕНЕНИ САМОСВАЛИ (ДЪМПЕРИ) ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

Предлагаме на вашето внимание обзорния материал СЪЧЛЕНЕНИ САМОСВАЛИ (ДЪМПЕРИ) ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ, публикуван в бр. 3-4/2021 г. на списание “Минно дело и геология”!

 

В следващия бр. 5/2021 г. ОЧАКВАЙТЕ обзорният материал ТЕЖКОТОВАРНИ ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В МИНИТЕ.

 

Припомняме, че може да намерите материали по следните теми:

В бр. 2/2021 г. –  МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ ТРОШАЧКИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

В бр. 12/2020 г. – ПОДЗЕМНИ МИННИ КАМИОНИ

В бр. 10-11/2020 г. – ВЕРИЖНИ БУЛДОЗЕРИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

В бр. 8-9/2020 г.  –  САМОСВАЛИ С ТВЪРДА РАМА ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

В бр. 6-7/2020 г.  – ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ ЗА РАБОТА В ПОДЗЕМНИ РУДНИЦИ

В бр. 4-5/2020 г. –  ХИДРАВЛИЧНИ БАГЕРИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

 

 

 

11.06
2021

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ X-MINE С УЧАСТИЕТО НА “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД

“Асарел-Медет” АД е единствената българска компания, която е част от мащабния изследователски проект “X-Mine” минерален рентгенов анализ в реално време за ефикасен и устойчив минен добив, координиран от VTT, Технически изследователски център на Финландия. Изследователският проект X-Mine има общ бюджет от 12 милиона евро и е финансиран по програма “Хоризонт 2020” на Европейската комисия. Международният консорциум за иновации обединява научни институти, производители на оборудване и минни компании от различни европейски страни. Проектът X-Mine разработва нови сензорни технологии за геоложко проучване и внедрява цифрови приложения за моделиране на находища и по-ефективна преработка на руди.  Новите сензорни технологии показват как съвременното използване на рентгенови флуоресцентни (XRF), ревнтгенови трансмисионни (XRT) и 3D визуализиращи технологии, интегрирани при сканирането на ядката и в оборудване за сортиране на минерали, могат да подобрят ефективността и устойчивостта на минните операции. Проектът използва анализатор на сондажна ядка и мобилен сортировач в действащи минни операции в Швеция, Гърция, Кипър и България.
Резултатите от четиригодишния проект X-Mine, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС ще бъдат презентирани на онлайн финално събитие, което ще се състои на 23 юни 2021 от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Събитието ще демонстрира как внедряването на новата технология XRF-XRT при сканиране на сондажната ядка, събирането на данни за 3D-моделиране на рудни находища и сортиране на минерали може да подобри ефективността при проучването и да повиши устойчивостта на минните операции.
Заповядайте да се регистрирате за събитието на интернет страницата на проекта X-MINE  www.xmine.eu.
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО
ПОСТЕР НА СЪБИТИЕТО
БЮЛЕТИН
За повече информация относно проекта като цяло, моля свържете се с: Ръководител на проекта:  Janne Paaso (janne.paaso @vtt.fi); 3D-моделиране: Ronald Arvidsson (ronald.arvidsson@sgu.se); Сканиране:  Mikael Bergqvist (mikael.bergqvist@orexplore.se); Сортиране:  Jacek Kolacz (jacek.kolacz@comex-group.com). Информация: Stefan Sädbom (stefan.sadbom@bergskraft.se)
Още информация за проекта ще намерите и в 5/2021 г. на списание “Минно дело и геология”.

04.06
2021

Ъпстрийм Джеолоджи Консултиг ООД – изключитен представител за българския пазар на FRASTE

От 2020 г. компанията UGC Limited (Ъпстрийм Джеолоджи Консултиг ООД), член на Българската минно-геоложка камара, пое изключителното представителство за българския пазар на италианската компания FRASTE. Компанията е световен лидер в производството на сондажна апаратура с над 60 годишна история, иновации и традиции, които са насочени в голяма степен към пълната автоматизация и контрол на сондажния процес. Основен акцент на производителя са отраслите в областта на: минната индустрия, строителството, хидрогеоложките и инженерно-геоложки проучвания, както и все по – актуалните технологии за добив на геотермална енергия.

Освен безспорен лидер в производството и доставка на сондажно оборудване и резервни части за Европа, компанията е широко представена в САЩ, Канада, Африка, Австралия и държавите от Близкия и Далечен Изток. Амбицията на FRASTE за навлизане на българския пазар, като надежден и дългосрочен партньор на бранша, се реализират главно чрез стратегията и подкрепата на UGC Ltd. Фирмата отговаря, както за представяне на портфолиото и разширяване на доставките на FRASTE, така и за пълното сервизно, гаранционно и следгаранционно обслужване. В унисон със съвременната пазарна ситуация, UGC Ltd. предлага на своите клиентите и партньори гъвкави лизингови схеми за покупка на оборудване, в партньорство с утвърдена българска банка.

29.04
2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

Великденски поздравления от компании в бранша ТУК