Skip to content Skip to footer

„ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД Е ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА МИННАТА ИНДУСТРИЯ НА SHAREATE TOOLS LTD.

„Геотрейдинг“ АД получи ексклузивни права за продажба за територията на България на висококачествените продукти за минната индустрия на китайския производител SHAREATE TOOLS LTD.
„Партньорството дава възможност на „Геотрейдинг“ АД да предложи на своите клиенти нов вид висококачествени продукти, предназначени за добивните компании“, каза изпълнителният директор на компанията д-р Иван Вутов.
„Геотрейдинг“ АД е представител за България и чужбина на редица световно утвърдени марки. Компанията предлага минна и строителна механизация; мелнично оборудване и резервни части за мелници; гуми; резервни части и консумативи; горива и смазочни продукти; химически реагенти и други. Новото ексклузивно представителство позволява на „Геотрейдинг“ АД да разшири портфолиото си с още артикули, предназначени за добивните дружества.
SHAREATE TOOLS LTD. е световно признат китайски производител на продукти с широко приложение в минната индустрия – пробивни инструменти, триролкови длета за сондиране и резервни части за сонди. Компанията се е утвърдила като надежден и търсен доставчик за минната индустрия. SHAREATE TOOLS LTD. разполага с необходимото ноу-хау и технологии за производството и на волфрамови бутони, които се влагат при производството на пробивния инструмент. Компанията е сертифицирана по ISO стандарт за качество и разполага с API сертификат. Към момента китайският производител има 35 собствени патента за продукти и технологии. SHAREATE TOOLS LTD. изнася продуктите си в над 10 държави, сред които Япония, Южна Корея, САЩ, Канада, Австралия, Русия и др.
„Геотрейдинг“ АД

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.