Skip to content Skip to footer

ДЕНЯТ НА МИНЬОРА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ТЪРЖЕСТВЕН МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора.
Ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ „Подкрепа“ участваха в тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, директорът на дирекция „Природни ресурси и концесии“ в Министерство на енергетиката Станислав Станков, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.
По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:
„В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2020 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме нашата твърдост и издръжливост.“
Той благодари на компаниите от бранша за активна работа през изминалата година, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова също поздрави миньорите с думите:
„Честитя професионалния празник на всички български миньори! Пожелавам ви здраве, много сили и оптимизъм в активната ви дейност за развитието на миннодобивния сектор в страната в полза на цялото общество!“
Във връзка с празника, председателят на БМГК публикува своя обзорен доклад за състоянието на бранша през 2019 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.
Страната ни заема водещо място по добив на мед, злато и лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.
Въпреки спада на цените на металите през 2019 г. браншът отчете ръст в добива за изминалата година като той достигна е близо 110 млн. Стойността на произведената продукция също нарасна до 2,86 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са 21 000 човека, а чрез свързаните производства и услуги броят им достига 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите в страната, на четвърто място сред останалите икономически сектори, и през 2019 г. като средната годишна работна заплата достига 1800 лв.
Повече за състоянието на бранша  може да прочетете в Обзорния доклад на председателя на БМГК и Годишния бюлетин за 2019 г.
За Българска минно-геоложка камара
Българска минно-геоложка камара е учредена през 1991 г. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90% от промишленото производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.
Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.
Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната.
Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“
За Деня на миньора
Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.
Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.