Skip to content Skip to footer

Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ – ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА МГУ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“

В навечерието на коледните празници Академичният съвет на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ присъди на изпълнителния директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД д-р инж. Илия Гърков званието Почетен професор по направление „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми“.

„За МГУ „Св. Иван Рилски“ е чест сред академичната общност да бъде и световнопризнатия минен специалист д-р инж. Илия Гърков. Академичният съвет гласува с пълно единодушие моето предложение на д-р инж. Илия Гърков да бъде присъдено званието Почетен професор на университета.“, сподели проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“

Проф. Гърков повече от пет години води лекции и упражнения в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Същевременно е изнасял презентации в редица технически университети в Европа и света. Той е активен участник в основните световните форуми, разискващи проблемите на добива и преработката на полезни изкопаеми. Така че неговият принос е глобален, не само локален. Проф. Гърков винаги се е гордял, че е възпитаник на Минно-геоложкия университет и всички знания и умения, които е придобил през годините се старал да ги „връща“ обратно в нашите студенти, да ги „пали“ за професията, да показва най-добрата й страна. Неслучайно първият новооткрит рудник в страната за последните 40 години – „Ада тепе“, който заработи преди 2 години, всъщност стана възможен благодарение и на неговите усилия като ръководител на проекта.“, подчерта проф. д-р инж. Ивайло Копрев във връзка със заслугите на проф. Гърков към академичната общност и отрасъла.

Ректорът на университета проф. д-р инж. Ивайло Копрев връчи Почетния знак на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и сподели, че с ангажираността си към образованието проф. д-р инж. Илия Гърков развива минните науки и насърчава младите специалисти в страната.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.