Skip to content Skip to footer

МИНЕРАЛНО-СУРОВИННИЯТ БРАНШ ПОКАЗА ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СУРОВИНИТЕ В ЖИВОТА НИ

Ден на отворените врати в Минно-геоложки университет привлече стотици ученици и студенти

На 19 април Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” организира „Ден на отворените врати”. В мероприятието активно участие с презентации и демонстрации в няколко тематични направления взеха преподаватели, служители и студенти от трите факултета на университета – Геологопроучвателен, Минно-електромеханичен и Минно-технологичен. Компании от минерално-суровинния бранш демонстрираха крачката от студентската скамейка до работата в реалния бизнес.

Посетителите на павилиона „Богатствата на земята и човешкия прогрес” наблюдаваха интересни демонстрации по физика, зелена енергия и опазване на околната среда. С помощта на геофизични методи имаха възможност да открият скрити съкровища в двора на университета. Демонстрации в областта на електротехниката, иновации в осветителната техника, работа с термовизионна камера и съвременните измервателни и управляващи системи с безжично предаване на данни бяха част от подготвените презентации в павилиона по „Енергетика, Автоматика, Информатика, Машини и Технологии”. В павилиона „Технологии от бъдещето” кандидат-студенти и ученици наблюдаваха зрелищни демонстрации по химия, управляваха професионален дрон и тестваха уменията си в създаване на точна карта със смартфон, превърнат в мобилна ГИС платформа. Посетителите се запознаха с върховите технологии, използвани в маршайдерството и геодезията, и с помощта на очила за виртуална реалност посетиха подземен рудник. На разположение на гостите бяха богатите минераложки сбирки в Музея на уникалните кристали „Илия Делев”, Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми и Музея по геология и палеонтология.

Голям интерес бе проявен и към щандовете на минните дружества „Асарел Медет” АД, „Геотехмин”, „Елаците-Мед” АД, „Дънди Прешъс Металс” ЕАД, „Каолин”, „Мини Марица-изток”, които представиха дейността си и възможностите за стаж и обучение. За желаещите да надградят образованието си като студенти в Минно-геоложки университет, Учебен отдел на университета предостави информация за специалностите. Бяха представени и допълнителни стимулиращи възможности.  За новата учебна година четири дружества от група ГЕОТЕХМИН (Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД) ще предоставят 17 персонални стипендии за най-добрите студенти от МГУ “Св. Иван Рилски“. Щандът на „Асарел Медет” АД предизвика силен интерес за по-малките участници, които си направиха снимка като миньори. Представители на “Каолин“ АД демонстрираха значението на инертните материали в домакинството ни и в полза на здравето ни. Участници от отдели „Човешки ресурси” и „Технически служби” към „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД представиха видео от маркшайдерски замервания с дрон – една от новостите в рудник „Челопеч“ и демонстрираха управление на дрон пред учениците.

Гостите на събитието разгледаха интересни фотоси, макети на минна техника и разговаряха с възпитаници на университета, намерили професионална реализация във водещи фирми в минерално-суровинния отрасъл.

Кулминация на събитието бе взривяване на макет на комин. Участниците имаха възможност да се включат в подготовката и да се запознаят със спецификата на взривните дейности и безопасността при работа.

За Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Университетът е на първо място в рейтинговата система на висшите учебни заведения в направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми “. Подготвя кадри основно за минерално-суровинната индустрия, но уменията на завършилите студенти са приложими в широк кръг области. Студентите в МГУ се радват на модерна база и възможности да обогатяват теоретичните си знания с практики в едни от водещите предприятия в бранша.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.