Skip to content Skip to footer

НОВИ ПРОФЕСОРИ, ДОЦЕНТИ, ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОКТОРИ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ В МГУ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“

Членовете на УС на БМГК участваха в тържествената церемония

На 05 февруари 2019 г. в аула „Максима” на МГУ „Св. Ив. Рилски“ учени от университета получиха дипломите си за новите си академични длъжности и степени. През периода 2018-2019 г. тринадесет учени са защитили успешно дисертации и са придобили образователната научна степен „доктор“. През същия период на академичната длъжност „професор“ са назначени петима, „доцент“ – трима и „главен асистент” – петима. Със студентския химн – Gaudeamus Igitur и кратко встъпление ректорът на МГУ „Св. Ив. Рилски“ проф. д-р инж. Любен Тотев, който е и член на УС на БМГК откри тържествената церемония. На нея присъстваха членовете на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара – проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на УС и на БМГК, проф. дтн инж. Цоло Вутов, д-р инж. Илия Гърков, инж. Делчо николов, Радомир Чолаков, д-р инж. Иван Митев, инж. Стойо Боснев, Ясен Чаушев,  д-р Николай Колев, Люба Кожухарова, Ирина Батурова, Ирина Колева, д-р Розалина Козлева, д-р Никола Вардев, инж. Данчо Тодоров, представители на синдикатите – инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа” и други гости. Приветствия поднесоха проф. дтн инж. Николай Вълканов и проф. дтн инж. Цоло Вутов. Те подчертаха традиционно добрите връзки между университета и фирмите от минералносуровинния бранш, както и важността на грижите за израстването и развитието на кадрите. Изтъкнаха, че благодарение и на добрата работа на учените от МГУ „Св. Ив. Рилски“ отрасълът може да се похвали с много добри производствени резултати и съвременни технологични решения. Затова и компаниите от минерално-суровинния бранш ще продължат подкрепата си за развитието на съвременна технологична база за обучение и научна дейност чрез стипендии и други форми на сътрудничество. В края на церемонията проф. Руслан Костов изнесе лекция на тема „Минералогия, гемология и значение на нефрита в културно-историческото наследство”.

[rev_slider alias=”връчване на дипломи”][/rev_slider]

ПРОФЕСОРИ:

 1. ПАВЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАВЛОВ
 2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВ
 3. ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМОВ
 4. СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ
 5. РУСЛАН ИВАНОВ КОСТОВ

ДОЦЕНТИ

 1. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕРЕНОВСКИ
 2. АСПАРУХ КРАСЕНОВ КАМБУРОВ
 3. СИМЕОН РУМЕНОВ САВОВ

 ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ

 1. ГЕРГАНА ЗАПРЯНОВА ТОНКОВА
 2. МАЛИНА МАРИНОВА ИВАНОВА
 3. РАЙНО НИКОЛОВ ПОПОВ
 4. ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
 5. ЛЮБЕН ВЕНЕЛИНОВ ТАСЕВ

ОНС „ДОКТОР”

 1. МАРТИН ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
 2. ЛЮБЕН ВЕНЕЛИНОВ ТАСЕВ
 3. ЗДРАВЕЦ ЯВОРОВ ЕВТИМОВ
 4. АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ ЦОНКОВ
 5. МИЛЕНА ДОНЧЕВА БЕГНОВСКА
 6. ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА  МЛАДЕНОВА
 7. ТЕОДОРА МАВРОВА ЯНКОВА
 8. КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
 9. КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
 10. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА
 11. ЕЛИЦА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
 12. ИНА БОЖИДАРОВА БОЖИНОВА-ПОПОВА
 13. АНТОНИО ВУТОВ ЛАКОВ
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.