Skip to content Skip to footer

НОВО ДРУЖЕСТВО, ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

Ново дружество бе прието за член на Българската минно-геоложка камара на редовно заседание на Управителния съвет. То премина през утвърдената процедура за членство в Камарата, съгласно устава и представи необходимия набор документи, накратко своя опит и мотивите си за участие.
UPSTREAM GEOLOGY CONSULTING LTD. (UGC) е основана през 2012 г. За своето шест годишно съществуване фирмата се доказва и налага на международния пазар като опитен и надежден партньор при реализацията на редица енергийни проекти.
Основен профил на фирмата е инженерна, техническа и консултантска дейност чрез предоставяне на широка гама от услуги, насочени към геоложки, геофизични, сондажни и оценъчни дейности с прилагане на иновативни идеи и ноу-хау в областта на нефта и газа. Компанията е с доказан опит и авторитет при управлението на оперативни и неоперативни активи, портфейли и комплексни проекти за проучване, преоценка и развитие на бизнеса.
UGC Ltd. заема значимо място на пазара на сервизни дейности в България, Централна и Източна Европа и Северна Африка, като предоставя на своите клиенти комплексни услуги и високи стандарти на работа. Доказателство за това е постоянно разширяващото се дългосрочно сътрудничество с редица утвърдени в бранша компании. За реализация на предлаганите дейности, фирмата оперира с високо професионален екип от специалисти с различен опит като: петролни и резервоарни геолози, геофизици, производствени и сондажни инженери, икономисти и др. Дългосрочни клиенти са: Savannah Petroleum, MIX Oil, TOTAL, Petroceltic, ENI, Repsol, Geofizyka Torun, Proseis, SacOil, Petro Consult, Geokinetics, TNO, MGU Engineering Ltd, TacROM, Bankers Petroleum, Dafora, Bulgartransgaz, Schlumberger и др.
От 2017 г. компанията е официален представител за Балканския полуостров на американската фирма AMS.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.