Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪВРЕМЕННИ ВЗРИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Д-р инж. Петър Шишков, инж. Надежда Стойчева
ABSTRACT

При добива на скалнооблицовъчни материали пробивно-взривните дейности се прилагат както за отстраняване на слоевете почва и скали с лошо качество (разкривка), така и за първично отделяне на ламела от масива и неговото процепване на по-малки блокове, подходящи за транспортиране и последваща обработка до готови продукти.

KEYWORDS

класификация на скалните масиви (RMR), класификация на скалните масиви по Биенявски (BRMR), минна класификация на скалните масиви (MRMR), индекс на геоложка якост (GSI), райониране на скалния масив, категории по устойчивост на взривяване.

REFERENCES

1. Надежда Стойчева, „Скалнооблицовъчни материали в Кралство Испания”, дипломна работа, септември, 2018, МГУ „Св. Иван Рилски”, София
2. Merke, G, Sustainable development in the natural stone industry”, Roc Maquina, June 2000, pp56-58.
3. Ashmole, I, “Dimension Stone: The Small Scale Mining Potential in South Africa”, Paper presented at Small Scale Mining 2004, Johannesburg, 9 September 2004.
4. Carvalho, J.F., Henriques, P., Fale, P., Luis, G., “Decision criteria for the exploration of ornamental-stone deposits: Application to the marbles of the Portuguese Estremoz Anticline”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.01.005.
5. Mancini, R., Fornaro, M., Cardu, M., Gaj, F., “Production methods in Italian dimension stone quarries”, Proceedings of the 1996 International Symposium on Mining Science and Technology, pp125-130, Guo, Y. and Golinski,T.S. (eds), Balkema, Rotterdam, 1996.
6. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company FieldTechnical Operations, Dallas.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.