Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПОДВОДНА ВЗРИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ТИХООКЕАНСКИТЕ ШЛЮЗОВЕ „ПОСТ-ПАНАМАКС“

Пауло Кусейро, Мануел Лопез Кано
ABSTRACT

Важна част от програмата за разширяване на Панамския канал беше прокопаването и изграждането на южния подстъп към канала, предназначен за новите шлюзове за товарни кораби от т.нар. клас „Пост-Панамакс“. Подводните взривни работи бяха необходими за изземването на приблизително 1,0 млн. m3, което наложи употребата на 1,3 млн. kg взривно вещество за по-малко от 5 месеца. За да се осъществи проектът навреме, беше изградена една от най-големите сондажни машини от този клас и беше комбинирана със специалната технология на MAXAM за насипни взривни вещества. Този доклад обобщава основните предизвикателства и решения, приложени при изпълнението на този забележителен проект.

KEYWORDS

подводно взривяване, шлюзове за товарни кораби, Пост-Панамакс

REFERENCES

1. Lopez Cano, M., Couceiro, P., Rodriguez Calvo C.E. “Marine Blasting on the New Panama Channel”, Proceedings of the 38th Conference on Explosives and Blasting Techniques, ISEE: International Society of Explosives Engineers, 2010.
2. Couceiro, P. “Analisis Espectral de los Fenomenos Sismicos Asociados a las Voladuras Subacuaticas”. Master Thesis. UPM – Universidad Politecnica de Madrid, 2013.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.