Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Д-р инж. Александър Николов е главен асистент към Институт по Минералогия и Кристалография към БАН. Завършва УАСГ специалност ССС, профил „Технология и Мениджмънт на Строителството". Защитава докторантура на тема „Геополимери на база естествен зеолит" и активно се занимава с геополимери и понастоящем. Преподава упражнения на специалност „Строителни материали". Осъществил специализации и поддържа връзки в Техническия университет в Делфт, Холандия. Организира събития с цел популяризиране на науката в България - "Работилница от Бетон", "Обеден Научен семинар" и други.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ – ПОТЕНЦИАЛНА СУРОВИНА ЗА ГЕОПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
- ГЕОПОЛИМЕРИ НА БАЗА ОТПАДЪЧЕН ФАЯЛИТ И МЕТАКАОЛИН

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.