Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Владимир Пенев е магистър – завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия със специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ със специалността „Подземно строителство“. От 2019 г. се обучава по докторска програма в направление „Подземно строителство“. От 2013 г. работи като проектант по част „Конструкции“.Професионалните му интереси са насочени към компютърно моделиране в областта на строителното инженерство и механика на дисперсно-армиран пръскан бетон.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОСОБЕНОСТИ НА ТРИИЗМЕРНИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛОЖНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
- ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЪДЕЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.