Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Димитър Куюмджиев e дългогодишен член на Българския енергиен и минен форум. Преди пенсионирането си в края на 2016 г. е ръководил дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации” в Министерството на енергетиката. След дипломирането си като машинен инженер във Висшия машинно-електротехнически институт в София през 1972 г., той последователно е работил в ТЕЦ „Бобов дол“, АЕЦ „Козлодуй“, „Енергопроект“- София, НЕК - ЕАД, Министерство на енергетиката. През периода 2000 - 2002 г. е бил изпратен от МЕ за изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ИЗОСТАВЕНИ РУДНИЦИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.