Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Доц. д-р Емилия Асенова е изследовател и преподавател по трибология, механика и физика в Лабораторията по трибология, Технически университет - София. Нейните интереси са: трибология и контактни взаимодействия, синергия и саморганизация в трибологични и геотрибологични системи, трибомеханика; триене и износване, надеждност, качество и екотрибология. Тя е член-кореспондент на Международния съвет по трибология, член и съосновател на Обществото на триболозите в България и на Балканската трибологична асоциация, член на Интердисциплинната гражданска академия ИНГА - София, както и член и съосновател на Международния съвет за избирателно пренасяне на материал и фрикционни покрития.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ЕНЕРГИЙНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЕИЗМОТЕКТОНСКИТЕ, ПЕТРОЛОГОМИНЕРАЛОЖКИТЕ ПРОЦЕСИ И НЯКОИ РЕДКИ ВИДОВЕ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.