Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

ИВА МИТЕВА е родена в гр. Ихтиман. През 2014 г. завършва СОУ „Христо Ботев ” гр. Ихтиман. Студентка е в МГУ „Св.Иван Рилски”, специалност „Екология и опазване на околната среда” (ГПФ) с успех 5,40.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА БИОМОНИТОРИНГ НА СЪЕДИНЕНИЯТА НА ЖИВАК ОТ МИННИЯ РАЙОН НА АЛМАДЕН, ИСПАНИЯ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.