Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Доц. инж. Любомир Марков има над десет годишен стаж в ДМП „Марбас”, където е последователно началник на минен участък, зам.-главен инженер на рудник „Надежда” и старши инженер в Централното управление. В началото на 1968 г., след издържан конкурсен изпит в „Минпроект” - София е назначен за научен сътрудник в секция „Скален натиск и механика на скалите”, а въз основа на разработен хабилитационен труд „Взаимодействие на механизираните крепежи със слаби и неустойчиви вместващи скали за условията на СМЕК „Маришки басейн” през 1987 г. му е присъдена степента „старши научен сътрудник II степен”. От 1989 до 1997 г. е ръководител на секция „Технология на подземния въгледобив”. След пенсионирането си през 2008 г. продължава работата си в „Минпроект” ЕАД като проектант и консултант по различни тематични направления. С негово участие са разработени около 140 проекта, на 106 от които той е непосредствен ръководител. В Тунис от 1976 до 1979 г. той работи като зам.- главен инженер на рудник за добив на оловно-цинкови руди. Специализирал е в областта на механизираните въгледобивни комплекси във Франция и Белгия. Многобройни са и професионалните му посещения в Русия, Германия, в Словакия, Югославия, Румъния и др. Самостоятелно или в съавторство Л. Марков е автор на над 80 научни и технико-икономически публикации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- 41 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В МИНА „БИСТРИЦА“ - ЧАСТ 2
-41 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В МИНА „БИСТРИЦА“ - ЧАСТ I“
- 119 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАПАДНОМАРИШКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – II ЧАСТ
- 119 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАПАДНОМАРИШКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – I ЧАСТ
- КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА РУДНИК „ЧЕРНО МОРЕ-2“ – ГОРДОСТТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН - ЧАСТ II
- КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА РУДНИК „ЧЕРНО МОРЕ-2“ – ГОРДОСТТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН - ЧАСТ I

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.