Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Младен Недков е зам.-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в една от водещите минни компании в България - „Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН. Висшето си образование завършва в Технически университет, гр. София със специалност „Компютърни системи и технологии”. Има придобита и магистърска степен по „Стопанско управление“. След завършването си води упражнения по „Компютърни операционни системи“ в Обединен технически колеж, гр. Ботевград към ТУ - София. Професионалните си умения развива и усъвършенства в „Елаците-Мед“ АД, където работи понастоящем в сферата на компютърните системи, мрежи и топологии и информационни системи за минната промишленост. Дейността му е свързана с разработване и развиване на софтуерни продукти, както за мобилни, така и за стационарни компютърни системи. Инж. Недков има голям опит в сферата и ръководи големи IT проекти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- АСМО MOBILE - МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.