Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Д-р Недялко Несторов е главен асистент в Институт за икономически изследвания при БАН. Неговите научни интереси и дисертацията му са свързани с иконометрията. Има над 20 публикации за ролята на външната търговия за страната. Представител на България на „Шестата среща на Нобеловите лауреати по икономика”. Участва в екипа по съставяне на ежегодния „Годишен доклад – икономическо развитие и политики в България – оценки и очаквания”, експерт в проекта за „Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)”. Съавтор на множество становища и експертизи в помощ на институции и държавни органи.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РОЛЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.