Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Радина Славова е завършила специалност „Строителство и архитектура“ в ПГСАГ „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив с придобита квалификация строителен техник. Има магистърска степен „Строителство на сгради и съоръжения“ към Строителен факултет в УАСГ през 2016 г. До октомври 2019 г. се занимава с проектиране в областта пътната инфраструктура, метро и мостови конструкции. От 2020 г. е част от екипа на ВиаКон България, където взема участие в разработването на технически решения с геосинтетични материали и тяхното приложение в различни инфраструктурни обекти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.