Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

инж. Рафаил Рафаилов е асистент докторант в Минно-геоложкия университет „св. иван рилски”, катедра „Подземно строителство“. През 2018 г. завършва Висшето строително училище „Любен Каравелов“ с магистърска степен по специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“. Професионалните му интереси и умения са свързани с проектиране на сгради и укрепителни съоръжения. Има участие в множество проекти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.