Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Акад. Тодор Николов е завършил висше образование по геология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1955 г. Научната си кариера започва през 1957 г. като научен сътрудник в Геологическия институт на БАН (през 1968 г. е избран за старши научен сътрудник). Специализирал е в Русия (1960 г.) и Франция (1968 г.). Доктор е по геология (1967 г.) и доктор на геолого-минералогическите науки (1984 г.), дългогодишен професор (от 1979 г.) в Софийския университет и в Геологическия институт (1996- 2002 г.). От 2003 г. е гост-професор в Географския институт на БАН. Член-кореспондент (1984 г.) и действителен член (академик) е на БАН (1997 г.); доктор хонорис кауза на Университета „Пол Сабатие“ в Тулуза, Франция (1994 г.). Член и ръководител е за дълги периоди от време на редица национални, държавни и обществени комитети и комисии в сферата на науката и висшето образование. Член е на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член на френското, сръбското и българското геологическо дружество. Носител е на национални и чуждестранни ордени и медали. Основните му научни интереси са в областта на „Палеонтологията и стратиграфията“; „Теория на еволюцията“; „Регионалната геология“; „Палеогеографията и палеоклиматологията“. Акад. Тодор Николов е чел лекции в редица престижни чуждестранни университети. Научното му творчество обхваща над 270 труда.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЛОБАЛНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ – УРОЦИТЕ ОТ ГЕОЛОЖКАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.