Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Хрисимир Христов завършва Висшия институт по архитектура и строителство“ – София със специалност „ПГС – конструкции“ през 1986 г. Непосредствено след това специализира „Приложна математика и информатика“ в Техническия университет – София. Работил е в секция „Автоматизация на инженерния труд“ в Научно-изследователски строителен институт – София. От 1997 г. е управител на собствена проектантска фирма „Суперстат-2000“ ЕООД. Занимава се с проектиране и мониторинг на строителни конструкции, създаване на високоточни екзекутивни 3D модели на сгради, приложения на Метода на крайните елементи (FEM) и разработване на софтуер за автоматизиране на проектирането на програмен език Visual С++ (MFC).

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.