13.07
2018

Share to

КОНФЕРЕНЦИЯ НА EUMICON 26 – 28 септември 2018 г., Виена, Австрия

Цифровизация, изкуствен интелект или интернет. Технологичната революция ще донесе поредица от нови продукти и иновативни услуги през следващите десетилетия. Тези промени също така ще окажат значително влияние върху добавената стойност на добивната промишленост и нейните производства надолу по веригата. Ето защо, EUMICON в партньорство с Федералното министерство на устойчивото развитие и туризма на Република Австрия организира международна конференция  във Виена по време на австрийското председателство на ЕС – 26-28 септември 2018 г.
Конференцията е насочена към лицата, вземащи решения в икономиката, науката и суровинната политика, както и в областите на суровинната и преработвателната промишленост. Езиците на конференцията са немски и английски.
Професионални екскурзии, атрактивна социална програма и официална вечеря допълват предложението за конференцията.

 

 

EUMICON (Европейска конфедерация на минералните ресурси) е съвместна платформа на заинтересовани страни от държавната администрация, промишлеността в областта на суровините и науката. EUMICON обединява 160 компании от секторите стомана, минно дело и цветни метали с производствени и дистрибуторски центрове в повечето части на Европа. Eumicon цели насърчаване на диалога по отношение на суровините и осигуряване на устойчиви решения.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.