Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СЛАВЕЙКО ГОСПОДИНОВ е преподавател в катедра „Висша геодезия“ при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Завършва същия университет през 1986 г., специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“. През 1990 г. защитава успешно дисертация и получава научната и образователна степен „доктор“. През 1996 г. е избран за „доцент“, а от 2011 г. е „професор“. Ръководител е на катедра „Висша геодезия“ в периода 2008-2019 г. От 2000 до 2003 г. е зам.декан, а в периода 2003-2011 г. – декан на Геодезическия факултет на УАСГ. От 2016 г., до момента, е зам.-ректор на същия университет. Автор е на повече от 150 научни публикации у нас и в чужбина. Професионалните и научните му интереси са в областта на основните геодезически мрежи, геодезическата астрономия, физическата геодезия, геодинамиката, лазерните сканиращи системи и спътниковите технологии в сферата на геодезията. Член е на Руската академия по космонавтика „К.Е.Циолковски“ и Международната научна академия „Евразия“. Доктор хонорис кауза е на Московския държавен университет по геодезия и картография. Представител е на България в Секция 3 на FIG (International Federation of Surveyors) и индивидуален член на IAG (International Association of Geodesy).

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ ПО ДАННИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.