Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Георги Димитров Атанасов е съосновател и ръководител „производство“ в „Алеги Инженеринг“ ООД. Завършва магистратура в Техническия университет - София по специалност „Транспортна техника и технологии“ и магистратура в НБУ, специалност „Мениджмънт за организационно съвършенство“. Като ръководител „производство“ конструира, проектира и участва в изработването на няколко минни машини, внедрени в рудниците на „Лъки Инвест“ АД. Професионалните му интереси са в сферата на рудничните мобилни машини.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МИННА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА И ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.