Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ е инженер „Геомеханика“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. През 2001 г. завършва своята магистърска степен в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и придобива квалификация минен инженер. Професионалният му път започва през 2001 г. като подземен колектор в рудник „Челопеч“. През 2003 г. работи като инженер „Добив“ в „Илинденци Мрамор“ АД. От 2004 г. до 2005 г. последователно заема длъжностите подземен колектор и минен техник „Геомеханика“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. През 2005 г. става Технически асистент инженер „Геомеханика“. От 2006 г. заема длъжността инженер „Геомеханика“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧЕН МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.