Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

проф. дгн Димчо Евстатиев се е пенсионирал в Геологическия институт на БАН, където е бил ръководител на секция. Научните му интереси са в областта на инженерната геология, земната механика, фундирането, геоекологията, управлението на радиоактивните отпадъци и др. Бил е дългогодишен преподавател в Минно-геоложкия университет, където е водил курса „Подобряване на строителните почви“. От 15 години работи като експерт в ДПРАО по проблемите за избор на площадка за погребване на радиоактивните отпадъци. Има над двеста публикации, около ¼ от които са в чужбина. Подготвил е голям брой докторанти и дипломанти. Бил е ръководител на научно-изследователски и научно-приложни проекти (включително международни).

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.