Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Злати Иванов Василев завършва Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като „геолог-геохимик” и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” като „инженер-геологопроучвател”. Трудовият му стаж започва през 1972 г. в Геологопроучвателно предприятие – София като геолог, а по-късно - като ръководител геоложка група. От 1995 г. до 2010 г. работи в „Елаците-
Мед“ АД последователно като н-к смяна в „Корпус едро трошене“; геолог и геолог - ръководител геотехническо звено. Участвал е в съставянето на над 20 геоложки доклада, свързани с фундаментални геологопроучвателните работи, главно в Ботевградско-Етрополския руден район. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОЩИ И НАХОДИЩА, ПРОУЧВАНИ ОТ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СОФИЯ („СОФГЕОПРОУЧВАНЕ“ ЕООД)

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.