Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Иван Георгакиев е старши инженер „Геомеханика“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Дипломира се като магистър в направлението „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Професионалният му път започва през 2012 г. като технически асистент към отдел „Технически служби“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. През 2015 г. става младши инженер „Геомеханика и запълнение“. От 2020 г. последователно заема позициите инженер „Геомеханика“ и старши инженер „Геомеханика“. Има публикации в областта на специализиран софтуер за решаване на минни задачи в рудник „Челопеч“ и последователност на изземване на запасите в граничния целик в бл.151 в рудник „Челопеч“. Иван Георгакиев е член на International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧЕН МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.