Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

ИНЖ. КРАСИМИР КАДИФЕЙКИН е завършил Минен техникум в гр. Димитровград със специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ през 1985 г. и магистратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София със специалност „Минно инженерство“. Започва работа през 1988 г. в СМЕК „МАРБАС“ гр. Димитровград. През 2001 г. започва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини Марица-изток“, като последователно заема длъжности Завеждащ смяна и Заместник ръководител на РТНК, Ръководител участък „Добив“, Ръководител на отдел „ПТ“. От 2015 г. е Директор производствени въпроси. Съавтор на 6 доклада, представени на научни конференции.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪГЛИЩАТА, ПОДАВАНИ ОТ РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.