Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Aдвокат Мина Вълева – Радкова е член на Адвокатска колегия - гр. Варна, магистър по право и магистър по икономика, с 22 годишен юридически стаж. През последните 10 години адвокат Вълева - Радкова е част от екипа на „Каолин“ ЕАД. В този период професионалният ѝ опит включва обезпечаване на отношения, дела и проекти в областта на миннодобивния бранш, по-специално - концесии, собственост, екология, здраве и безопасност, устройство на територията.
Участва в работни групи, изпълняващи задачи и проекти, свързани със законодателството, засягащо миннодобивния сектор.
Адв. Мина Вълева е трети мандат председател на постоянната комисия „Право и етика“ към Българската минно-геоложка камара.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАХОДИЩA ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ ОТКРИТ СПОСОБ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.