Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Сълзица Савова е дипломиран бакалавър в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ по специалност „История и геополитика на Балканите“. Продължава обучението си във Военна академия „Г. С. Раковки“, където към момента е магистър по „Логистика на сигурността и отбраната“. Стажант е в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН. Професионалните ѝ интереси са насочени към хуманитарните науки, историята, развитието на човешката цивилизация и опазването на световния мир. С висока степен на важност отчита и необходимостта обществото да бъде информирано и добре запознато и с основни природни норми и закони на света, който го заобикаля, за да го разбира и запази в най-добрия му вид и за следващите поколения.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ В БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА“

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.