Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Проф. д-р инж. Андрей Тоцев завършва строително инженерство (ССС) в Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Защитава докторат в областта на земна основа, фундиране и подземно строителство под ръководството на проф. Георги Илов, а част от дисертацията разработва в ТУ Мюнхен като стипендиант на немската служба за академичен обмен при проф. Норберт Фогт. През периода 2006-2007 г. специализира строителна скална механика при проф. Хайнц Брандл в ТУ Виена. От 2007 г. е редовен преподавател към катедра „Геотехника“ на УАСГ. От 2020 г. е ръководител на катедра „Геотехника“ към УАСГ. Член на управителния съвет и секретар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство (БДЗМГЕ) и член на международните ISSMGE и ISRMRE. Автор е на множество геотехнически проекти, експертизи и становища.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ОПТИМИЗАЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА БАЗА ОБСЕРВАЦИОННИЯ МЕТОД

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.