Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Деница Славова е главен еколог в „Мини Марица-изток” ЕАД, като от 17 г. работи като еколог. През 2003 г. завършва бакалавърска степен по „Екология и опазване на околната среда“ в Тракийски университет, а през 2004 г. - магистърска степен „Управление и опазване на околната среда“ - отново там. През 2007 г. придобива магистърска степен по „Финанси“ във Великотърновския университет, а през 2008 г. - квалификация по изготвяне и управление на Европейски проекти в Американски университет в България.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗХУМУСНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД ГР. РАДНЕВО

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.