Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов е преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“ и води курс по „Търсене и проучване на нефтени и газови находища“. Автор е на повече от 100 публикации в областта на петролната геология, резервоарното инженерство, оценка на риска при проучвателни работи, устойчивото развитие, геотермалната енергия, дефиниция и механизъм на формиране на нетрадиционните петролни акумулации и др. Автор е на 2 учебни помагала. Ръководител е на множество национални и корпоративни изследователски проекти, свързани с дейността на местни и външни компании, опериращи в областта на петролната геология. От 2001 до 2009 г. е експертен сътрудник към Комисията по енергетика към 39 и 40 Народно събрание на Р. България. Член е на БГД. Насител е на Орден „100 години българска геология“. През 2016 г. е удостоен със званието „Заслужил геолог“ на НТС по МДГМ.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- АСПЕКТИ ОТ МЕХАНИЗМА НА ФОРМИРАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ (IN SITU) ПЕТРОЛНИ АКУМУЛАЦИИ
- ДЕФИНИТИВНИ БЕЛЕЗИ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ (IN SITU) ПЕТРОЛНИ АКУМУЛАЦИИ
- БЪЛГАРСКА ГЕОТЕРМАЛНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ - МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ
- КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ОКЕАНСКИТЕ МЕТАНОХИДРАТНИ РЕСУРСИ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
- EНТАЛПИЕН ПРОФИЛ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В БЪЛГАРИЯ
-ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕХОДИ В ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО: ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Contact me    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.