Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

ЛЮДМИЛА МОСКОВСКА е геолог по образование и призвание. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър в специалност „Геология и геотектоника“, с интереси в ГИС, геоложко теренно и дистанционно картиране.
„В опита си от теренно картиране, събиране на полеви данни и последваща компютърна обработка винаги съм се водила от желанието за усъвършенстване и оптимизиране на процесите и анализите в това направление. Това ме доведе до момента, в който се устремих към предлагането на специализирани софтуерни решения за минната индустрия, както и на иновативни технологии за подобряване на безопасността и точността на маркшайдерските и геотехнически работи не само на територията на Република България, но и в съседните Балкански страни“, споделя Людмила Московска.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-HOVERMAP & SIROVISION – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО И АВТОНОМНО КАРТИРАНЕ И АНАЛИЗ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.