Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Ст. пр. Велислава Д. Паничкова завършва магистърска степен по специалност „Екология, опазване и възстановяване на природната среда“ в Лесотехнически университет, София през 1998 г. с придобита професионална квалификация магистър инженер-еколог. През 2003 г. придобива успешно следдипломна квалификация като магистър икономист по специалност „Международни икономически отношения” в Университет за национално и световно стопанство, София. От 2000 г. работи като преподавател по английски език в катедра „Чужди езици“ при МГУ „Св. Иван Рилски“, София. Професионалните ѝ и научни интереси са в областите: екология в областта на минно-добивната дейност, чуждоезиково обучение във висши технически училища, икономически аспекти при строителството на метрополитени, интерактивни методи в чуждоезиковото обучение и др. Автор и съавтор е на над 25 статии и публикации в областите на научни интереси.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ СЛЕДМИННИ ТЕРЕНИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.