Skip to content Skip to footer

„Геострой“ АД изгражда успешно МЕТРОДЕПО „ЗЕМЛЯНЕ“

В ход е строителството на метродепо „Земляне“, чието изпълнение стартира през 2016 г. Строителната компания „Геострой“ АД е лидер на обединение „Геометро Земляне“ с членове „Трансремонтстрой“ ЕАД и „Биас М“ ЕООД, което изпълнява проектиране и строително-монтажни работи на метродепо „Земляне“. Обектът обхваща част от територията на сегашния автобусно депо „Земляне“ и се строи без да се нарушава нормалното му функциониране.
Метродепо „Земляне“ е предвидено за обслужване на трети диаметър на софийското метро. Изпълнението на 400 m метротрасе, гаражно хале за 26 влака, ремонтно хале, административна сграда и съпътстваща жп и обслужваща инфраструктура са предмет на този сложен проект. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.
Ето данни за някои от частите на проекта. В гаражното хале са предвидени 13 коловоза, на които могат да се поместят 26 влака с дължина до 80 m. Интересно съоръжение е каналният струг, който се разполага под нивото на работната площадка. Той служи за репрофилиране на колелата на влака без демонтаж. Ремонтното хале е проектирано на две нива. Оборудвано е с два портални крана с товароносимост 12,5 t, с които се обслужва цялата дължина на помещението.

Метродепо "Земляне"

Метродепо "Земляне"

 

Основните предизвикателства при изпълнението на проекта са свързани с обстоятелството, че метродепо „Земляне“ се изгражда на територията на действащото автобусно депо „Земляне“. Това наложи изграждането на много нови сгради и съоръжения, за да не се нарушава нормалното функциониране на автобусното депо.
Обединение „Геометро Земляне” изгради нов паркинг за 126 автобуса с площ 17 000 m2 на територията на Конна база „Хан Аспарух“, в съседство с автобусно депо. Две нови съоръжения също са изградени допълнително – бензиностанция с 6 горивоколонки и автоматична автомивка за измиване на 2 автобуса, тъй като съществуващите засягат новото строителство.
Изпълнен е и транспортен тунел осигуряващ връзката на автобусите с входа на автобусното депо, преминавайки под релсовия път на коловозите. Тунелната конструкция осигурява двупосочно движение – две по две ленти със средни колони и прилежащи тротоар. Към месец момента обединение „Геометро Земляне“ е завършило конструкциите на всички сгради и съоръжения. Изпълняват се настилки, релсов път и инсталации.
Опитът също има значение. За „Геострой“ АД това е нов проект в изпълнение на обществено значимия проект на Столична община за разширение на софийското метро, след участието на строителната компания в изграждането на метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Бизнес парк София“.
„Геострой“ АД

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.