Skip to content Skip to footer

Българското участие в Международния симпозиум „KARST 2018 – Expect the Unexpected“

Членове на Българското геологическо дружество, заедно с председателя доц. Е. Тарасова взеха участие в Международния симпозиум „KARST 2018 – Expect the Unexpected“, който се проведе в сърцето на Динарския карст от 6 до 9 юни в гр. Требине в Босна и Херцеговина. В него участваха над 100 души от 16 страни (САЩ, Канада, Русия, Китай, Турция, Албания, Унгария, Австрия, Румъния, България, Македония, Черна гора, Хърватия, Словения, Италия, Босна и Херцеговина и Сърбия) и бяха изнесени 47 доклади (150 автори и съавтори от 21 държави). Главен организатор на симпозиума е Центъра по карстова хидрогеология към Минно-геоложкия факултет на Белградския университет, Сърбия в партньорство с Карстовата комисия на IAH (Международна асоциация на хидрогеолозите) и др. Симпозиумът бе посветен на 80-годишнината от рождението на видния сръбски карстолог проф. Петар Миланович (1938), който има голям принос в изучаването Динарския карст и хидроинженерното усвояване на водните ресурси в този район.
След встъпителните слова, вкл. и това на проф. д-р Зоран Стеванович, председател на научния комитет на симпозиума и ръководител на Центъра за карстова хидрогеология, поканените лектори, изнесоха пленарни лекции. Темата на Derek Ford, изтъкнат професор от McMaster University в Канада бе Еволюцията на карстологията и на Richard Parizek от Pennsylvania State University, САЩ – Когато изследванията и практиката включват карст: очаквай неочакваното.
Презентациите на участниците в симпозиума бяха разделени в четири сесии. Българските участници представиха докладите:
– Алексей Бендерев, Стефан Шанов, Константин Костов, Павлина Гяурова, Светослав Маринов, Ивайло Иванов, Ирен Илиева и Валентин Вълев – Karst and hydraulic construction in Bulgaria;
– Петър Гергинов, Евелина Дамянова, Татяна Орехова и Камелия Крумова – Specific features of the karst spring palilula in Northwest Bulgaria;
– Евгения Тарасова, Живка Янакиева и Михаил Тарасов – Speleothems stored in the „Earth And Man” National Museum, Sofia, Bulgaria;
– Константин Костов, Николай Добрев и Наталия Костова – The show caves in North Bulgaria: possibilities for tectonic monitoring;
– Стефан Шанов и Станка Шебела – Micro-tectonic movements in postojna cave (Slovenia) and earthquake activity.
За участниците в симпозиума бяха организирани професионални екскурзии, на които те се запознаха с карстовия терен и изградените резервоари, тунели, язовир и други хидроенергийни съоръжения.
Информация на БГД

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.