Skip to content Skip to footer

ОБЩА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

На 16-ти ноември 2018 г. в СПА Комплекс „Боровец Хилс“ (к.к. Боровец) се проведе Обща среща на членовете на Българската минно-геоложка камара. На нея изпълнителният директор д-р инж. Иван Митев представи

дейността на камарата като акцентира върху проведените инициативи и проекти през годината. Председателите на постоянните комисии представиха извършените дейности през 2018 г. и очертаха насоките за работа в съответните ресори през 2019 г.
Ден по-рано, на 15-ти ноември се проведоха изнесени заседания на постоянните комисии на БМГК. На тях бяха обсъдени актуални въпроси от дейността на всяка комисия и бяха набелязани задачите за предстоящата 2019 г., които да залегнат в насоките за работа на БМГК. Провеждането на заседанията на едно място и възможността за комуникация между членовете на различните комисии даде възможност за споделяне на общи проблеми и обмяна на полезни идеи.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.