Skip to content Skip to footer

С НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ МИННАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

[rev_slider alias=”%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b0″][/rev_slider]

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в София Хотел Балкан, където по традиция се събраха стотици представители на индустрията. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която е и патрон на празника, заместник-председателят на Европейската асоциация на минните индустрии г-н Роман Щифтнер, представители на ресорните институции, национални и работодателски организации, синдикати, областни управители и кметове от страната, академичната и научна общност.

В своя обзорен доклад председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена Деделянова обобщи състоянието на бранша през 2018 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.

Страната ни заема трето място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето място по добив на лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.

Общият добив на полезни изкопаеми за 2018 г. е 108,4 млн. тона, а стойността на произведената продукция е близо 3 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са близо 22 000, а чрез свързаните производства и услуги броят им стига до 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите и през 2018 г. бележи ръст с 10%, като средната годишна работна заплата достига 1700 лв.

Развитието на добивния отрасъл е приоритет на нашето правителство. Бизнесът и институциите вървим ръка за ръка – това е гаранция за успеха на сектора.“ – каза в своите приветствени думи министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. С актуализираната Национална стратегия за минерално-суровинна индустрия се дава визия за развитие и се гарантират интересите на инвеститорите.“ – допълни още министър Петкова.

В своето изказване тя акцентира и върху развитието на въгледобива, което е едно от сериозните предизвикателства пред българската енергетика.

Заместник-председателят на Евромин г-н Роман Щифтнер изтъкна приноса на България за европейската добивна индустри по време на Българското председателство на Съвета на Европа. „Бих искал да благодаря на България и на Българската минно-геоложка камара за основополагащите правила за сектора, с които успяха да допринесат за европейския бранш.“

Той обърна внимание и на това колко е важно да бъде убеден новият екип на Европейския парламент в голямото значение на минерално-суровинната индустрия. „Трябва заедно да накараме политиците да разберат, че не можем да просъществуваме и един ден без тази индустрия“ – допълни г-н Щифтнер.

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2018 г. в категориите най-добри резултати, грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Бяха връчени и персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия, награда за журналист и най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Годишни награди на БМГК за 2018 г.

 1. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия
 • „Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2018 г. спрямо 2017 г. 5,8%.
 1. Награда за иновации
 • “Елаците – Мед” АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект „Внедряване на съвременна технология за повишаване стабилността на хвостохранилище “Бенковски-2”
 1. Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2018 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт
 • “Асарел – Медет” АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов
 • „Асарел-Ремонт“ ООД с управител инж. Иван Игнатов
 • “Имерис Минералс България” АД с изпълнителен директор г-жа Юлияна Марева
 1. Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2018 г., удостоверено с документ от РИОСВ
 • “Асарел – Медет” АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.
 1. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш
 • “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков за проект Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия
 1. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия – юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК
 • проф. дтн инж. Цоло Вутов (“Геотехмин” ООД) – 70 г.
 • инж. Делчо Николов (“Асарел-Медет” АД) – 60 г.
 • д-р Николай Колев (“Огняново-К” АД) – 60 г.
 • проф. д-р инж. Павел Павлов (заместник-ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“) – 50 г.
 • проф. д-р инж. Стефчо Стойнев – управител на “Геотехника АБС” ООД) – 60 г.
 • инж. Иван Игнатов (“Асарел – Ремонт” ООД) – 70 г.
 • Митко Младенов („Рудметал“ АД“) – 60 г.
 1. Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнина на дългогодишен и активен член на БМГК
 • 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на „Елаците-Мед“ АД към група ГЕОТЕХМИН
 • 60 години Лъкинска обогатителна фарбика – „Лъки Инвест“ АД с изпълнителен директор инж. Атанас Марински
 1. Награда за обективно и последователно отразяване на бранша
 • г-жа Марияна Бойкова – в. „24 часа“
 1. Награда за принос към минерално-суровинната индустрия
 • Методи Савов – ветеран
 1. Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“:
 • Божил Демерджиев – специалност „Газова горивна и пречиствателна техника и технологии“, успех 5,61 – награда грамота и парична награда от БМГК
 • Иванка Стоянова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, успех 5,60 – парична награда на „Минстрой Холдинг“ АД
 • Божурка Георгиева – специалност „Геофизика“, успех 5,83 – награда на фондация „Асарел“, учредена на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков

Награди на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, връчени по време Националното честване на Деня на миньора

 1. Награда “Заслужил миньор на НТС по МДГМ“ – инж. Неделчо Бонев
 2. Награда “Заслужил геолог на НТС по МДГМ“ – проф дгн Руслан Костов и доц. д-р Стефан Бояджиев

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.