Skip to content Skip to footer

ЗНАЧИМО БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В 25-ИЯ СВЕТОВЕН МИНЕН КОНГРЕС В АСТАНА, КАЗАХСТАН

В периода 18 – 22 юни 2018 г. в Астана, Казахстан се проведе 25-ият Световен минен конгрес и изложение. През тази година най-мащабният форум в минния бранш обедини три юбилейни дати: 60 години от създаването на Световния минен конгрес, 25-ото юбилейно издание на Световния минен конгрес и 20 години от създаването на град Астана. Минното дело се смята за ключа към икономическото и гражданско развитие в много райони по света. Основна тема за разискване бе да се намерят начини за взаимно сътрудничество между страните, за да се следва пътя на устойчиво развитие и да не бъдат минералните находища и технологиите за добив и обогатяване обект на политически разисквания.
Организатор на конгреса бе Министерството по инвестиции и развитие в Република Казахстан, съорганизатор Асоциацията на рудодобивните и металургични предприятия в азиатската държава, оператори ITECA и ITE Grouр и спонсори ЕRG, Kazzinc, KAZ Minerals, Kazakhmys и Polymetal.
25-тия Световен минен конгрес събра 2586 участници от 1047 организации от 51 страни, 368 автора на доклади от 37 страни, 57 асоциации и 79 университета в 21 технически сесии под мотото „Иновационното предимство – стъпка напред към минното развитие“. Важен е фактът, че конгресът за пръв път се провежда в Казахстан – страна от състава на ОНД. Една от причините за това е силно развитата минно-металургична индустрия и богатата минералносуровинна база на Казахстан. Страната се нарежда сред първите десет, добиващи алуминиеви руди в света; заема трето място по добив на железни руди сред страните от бившия Съветски съюз; по добив на уран отстъпва първенството единствено на Австралия; нарежда се сред страните, богати на медни руди. Ежегодно в страната се добиват повече от 100 млн. тона въглища.
Сред гостите и участниците на конгреса могат да се отбележат министри и зам.-министри, директори на международни корпорации, много учени и специалисти.
Преди началото на конгреса, на 18 юни 2018 г. се проведе 99-ото заседание на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес, в което взеха участие и четиримата официални представители за България – проф. дтн инж. Цоло Вутов, проф. дтн инж. Николай Вълканов и новоприетите членове проф. д-р Любен Тотев и д-р инж. Кремена Деделянова. На заседанието присъстваха 52 делегати от 18 страни, включващи Австралия, Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Индия, Казахстан, Монголия, Перу, Полша, Португалия, Русия, Словакия, Швеция, Турция, Украйна, САЩ и представители на постоянните асоциирани организации. На заседанието на МОК на СМК бяха изслушани докладите на някои национални комитети като Индийския и Австралийския, бяха приети протоколите от предишните заседания, бяха приети новите членове на МОК на СМК и приети членовете и задачите на подкомитетите на МОК на СМК. Бе решено 100-тното заседание на МОК на СМК да се проведе през 2019 г. в Перу, а 101-то – през 2020 г. в Русия.
Конгресът беше открит на 19 юни от Министъра на инвестициите и развитието на Казахстан Женис Касимбек. Той отбеляза в словото си важността на минно-металургичната индустрия в икономиката на страната и приемането на държавна програма за индустриално-иновационното развитие, в която черната и цветната металургия, както и добивната промишленост са определени за приоритетни сектори на икономиката. Той подчерта още, че за развитието на минно-металургичния отрасъл важно значение има благоприятния инвестиционен климат, за което говори доброто сътрудничеството със световни лидери в отрасъла като Glencore, ArcelorMittal, Polymetal и др. Сред топ лекторите беше и Тадеуш Кощинский – зам.-министър на предприемачеството и технологиите в Полша, който изнесе доклад за влиянието на минно-металургичния отрасъл върху световната икономика и сътрудничеството с Казахстан в тази област. Другите топ лектори по време на пленарните сесии бяха: Аскар Мамин – зам.-премиер на Казахстан, Дин МакПерсон – ръководител по минно дело на Фондовата борса в Торонто, Канада, Александр Машкевич – председател на Съвета на директорите на Eurasian Resources Group, Юкка Максимайнен – ръководител на минното направление на McKinsey & Company, Хуа Гуо – директор на департамента по изследване на CSIRO Energy, Австралия, председател на Световния минен конгрес 2021.
Тематиките на конгреса бяха следните: Световен бизнес, Открити минни работи, Подземни минни работи в рудните и въглищните находища, Обогатяване, Енергетика и енергоефективност, Иновации и индустрия 4,0, Промишлена безопасност, Геологопроучвателни работи, Кадри за минно-металургичните отрасли, Устойчиво развитие, Екология, преработка, отпадъци, Геотехнология и подземно излужване, Геомеханика, Транспорт и логистика, Жените в минното дело, Въглищен метан.
Българската делегация в конгреса наброяваше 26 специалисти и учени от „Елаците-Мед“ АД, „Асарел-Медет“ АД, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, „Геотехмин“ ООД, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Българската минно-геоложка камара и други експерти от минния сектор. Успешно бе представянето на българските научни и практически разработки. Изключителен интерес предизвикаха докладите с тематична насоченост: подходи и практики, приети при анализ на данните от системата за мониторинг за стабилитет на откосите на „Елаците-мед“ АД; цифрова трансформация на „Елаците мед“ АД; подход за оценка на скалната устойчивост като фактор за избор на оптимална методика за добив; мониторинг и контрол на подземните води в хвостохранилище „Бенковски-2“; анализ на информационната система за структуриране, поддържане, организиране и съхранение на инженерна информация в открит рудник „Елаците-мед“ АД – АСМО модул; геомеханични измервания и внедряване на иновационна система за разработване на жилни находища. Трима български представители – проф. д-р Георги Михайлов,
д-р инж. Кремена Деделянова и инж. Цветан Дилов бяха водещи на научни сесии по време на конгреса.
В рамките на 25-ия Световен минен конгрес се състояха големите промишлени форуми: Astana Mining and Metallurgy Congress AMM и Mining World Central Asia, на които имаше 260 участници от 26 страни и 2825 посетители. Бяха представени водещи фирми в отрасъла като Atlas Copco, Metso Minerals, Sandvik Mining and Construction, Outotec, Thyssenkrupp и много други, както и казахстански компании.
По време на 25-ия Световен минен конгрес се проведе и изложение, представящо значителен брой компании за минно оборудване, добив и обогатяване на руди, софтуерни продукти, системи за автоматизация и мониторинг на процеси и др.
Проведоха се и четири паралелни производствени посещения – въглищна мина „Казахстанска“ и металургичен комбинат, медна мина и Василковско златно находище и обогатителен комбинат. По-голяма част от българските участници разгледаха медната мина „Бозшакол“ от групата на „KAZ Minerals“. Находището е открито през 1920 г., а е започнало да се разработва едва през 2016 г.
По време на конгреса в тържествена обстановка бяха връчени много награди във връзка с националния отраслови конкурс „Златен Хефест“ – миньор, геолог, металург на годината, дипломна работа на годината, иновационен лидер, чуждестранен партньор и др.
Световният минен конгрес се проведе в модерна футуристична сграда – конгресен център, построен специално за изложението „Астана Експо 2017 г. Енергия на бъдещето“.
Културната програма по време на конгреса включваше обзорна екскурзия на града, посещение на националния музей на Казахстан, монумента Байтерек, посещение на юрта, запознаване с народни занаяти и традиции и др.
Конгресът даде възможност на участниците да се запознаят с новостите в отрасъла, да обменят добрите практики и нови технологии, да създадат нови контакти и познанства, да „сверят часовника си“ по въпросите на екологията и устойчивото развитие. Участниците се обединиха в мнението, че форумът е най-важното и голямо по своите мащаби събитие през последните години и дадоха висока оценка.
Следвайки тенденциите за динамично развитие на минната наука и бизнес, следващият 26-и Световен минен конгрес ще бъде домакинстван от Австралийско-азиатския минно-металургичен институт AusIMM в Бризбейн, Австралия през 2021 г.
Dr. Eng. Kremena Dedelyanova
Главен секретар на Научно-техническия съюз
по минно дело, геология и металургия

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.