Skip to content Skip to footer

Ъпстрийм Джеолоджи Консултиг ООД – изключитен представител за българския пазар на FRASTE

От 2020 г. компанията UGC Limited (Ъпстрийм Джеолоджи Консултиг ООД), член на Българската минно-геоложка камара, пое изключителното представителство за българския пазар на италианската компания FRASTE. Компанията е световен лидер в производството на сондажна апаратура с над 60 годишна история, иновации и традиции, които са насочени в голяма степен към пълната автоматизация и контрол на сондажния процес. Основен акцент на производителя са отраслите в областта на: минната индустрия, строителството, хидрогеоложките и инженерно-геоложки проучвания, както и все по – актуалните технологии за добив на геотермална енергия.

Освен безспорен лидер в производството и доставка на сондажно оборудване и резервни части за Европа, компанията е широко представена в САЩ, Канада, Африка, Австралия и държавите от Близкия и Далечен Изток. Амбицията на FRASTE за навлизане на българския пазар, като надежден и дългосрочен партньор на бранша, се реализират главно чрез стратегията и подкрепата на UGC Ltd. Фирмата отговаря, както за представяне на портфолиото и разширяване на доставките на FRASTE, така и за пълното сервизно, гаранционно и следгаранционно обслужване. В унисон със съвременната пазарна ситуация, UGC Ltd. предлага на своите клиентите и партньори гъвкави лизингови схеми за покупка на оборудване, в партньорство с утвърдена българска банка.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.