Skip to content Skip to footer

3D COMPUTER MODEL OF VERTICAL SHAFT, PART OF INTERMEDIATE VENTILATION AND WASTEWATER STATION OF THE THIRD LINE OF THE METRO IN SOFIA

Prof. Dr. Eng. Ivan Mitev
ABSTRACT

В статията е разгледана разработка, основната цел на която е да се определи първичното и вторично укрепване при изграждане на вертикална шахта с дълбочина от 40,0 метра. Тя е част от междинна вентилационна и водоотливна станция в участък между Метростанция 12 и Метростанция 14 от трета метролиния на Софийското метро от депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“. За целта е разработен 3D изчислителен модел, чрез който е определено напрегнатото и деформирано състояние на масива около вертикалната изходна шахта. Чрез 3D моделът е извършена и проверка за определяне на сигурността при взаимодействието на масива с приложените конструктивни решения за първичната (външна) облицовка на шахтата.

KEYWORDS

подземно строителство, геотехника, числено моделиране

REFERENCES

1. Митев, И. 2018. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод, Mining and Geology, ISSN: 0861-5713
2. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми по хидроизолирането. VIII International geomechanics conference.
3. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми при облицовките. VIII International geomechanics conference.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.