Skip to content Skip to footer

БАЗОВ АНАЛИЗ НА ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

Гл. ас. д-р Даниел Йорданов
ABSTRACT

Резултатите от дейността на компанията се влияе от редица фактори, най-често те се разделят на външни и вътрешни. В статията се разглеждат и е направен анализ на външни фактори (макроикономически условия, безработица, законодателните и регулаторни промени и данъчната политика), които може да оказват влияние върху дейността на компанията. Анализираните външни фактори, обикновено са част от всеки един по задълбочен бизнес анализ – било то бизнес план, финансово-икономически анализ, концепция за развитие и т.н. Целта на статията е да се покаже какво би могло да се включи в конкретика при анализирането на външните фактори и какво влияние биха оказали според техните величини, без да се претендира за изчерпателност и задължителност.

KEYWORDS

външни фактори, бизнес анализ, състояние на икономиката

REFERENCES

1.    Статистически справочник  2020
2    Уручев, В., (2006) „Анализ на ценни книжа“, Подготвителен курс за обучение на брокери за ценни книжа, стр. 1-2
3.    www.dotbg.bg/article/8640826  (посетен на 15.09.2020 г.)
4.    https://www.mediapool.bg/fich-potvardi-stabilniya-krediten-reiting-na-bulgaria-news311302.html  (посетен на 15.09.2020 г.)
5.    www.minfin.bg
6.    Rating_History_S&P.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.