Skip to content Skip to footer

EМБФ 2018: Европа поставя на фокус суровините добивът и преработката им става ключов елемент в стратегията за развитие на индустрията

На 18 май 2018 г. в хотел „Маринела“ се проведе петото издание на Европейския минен бизнес форум, организиран от Българската минно-геоложка камара, Министерството на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (ЕВРОМИН). Патрон на проявата е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Съорганизатори са Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски”, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН.
Поради своята значимост, събитието бе част от календара на Българското председателство на Съвета на Европа.
Във форума участваха над 330 човека от 10 държави. представители на европейски и държавни институции, народни представители, професионалисти от бизнеса и науката, областни управители и кметове, посланици, представители на неправителствени организации и медии.
Сред официалните гости бяха трима председатели на Парламентарни комисии в 44-то Народно събрание: Делян Добрев от Комисията по енергетика, Ивелина Василева – Комисията по околна среда и водите, Искрен Веселинов – Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Участваха също зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов и зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, както и евродепутатът Георги Пирински. Гости на форума бяха високопоставени представители от Администрацията на президента и Министерския съвет.
Много силно беше и чуждестранното представителство. За първи път участие във форума взе президента на EUROMINES Марк Раховидас, както и част от ръководния състав на организацията. Имаше представители и от Европейската комисия, Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, Euracoal, EUMICON и др.
Официални гости на ЕМБФ2018 бяха и общо 21 представители на чуждестранни дипломатически мисии в България от Великобритания, САЩ, Русия, Австрия, Франция, Испания, Полша, Беларус, Аржентина, Азербайджан, Казахстан, Венецуела, Куба. Лично присъстваха посланиците на Аржентина, Венецуела, Азербайджан и Казахстан.
Форумът бе открит с кратки обръщения от организаторите и бяха поднесени поздравления от съорганизаторите.


Поздравителни адреси за форума се получиха от президента на Република България Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на Българското председателство на Съвета на Европа Лиляна Павлова и много други.
Това бе най-високият дискусионен форум за бъдещето на минната индустрия в контекста на нарастващото търсене на ресурсна независимост на Европейския съюз. Това се изтъква и в прессъобщението на Euromines:
„Мотото на българското председателство „Съединението прави силата“ отразява политиката на ЕС за добива на суровини. Нито една държава в ЕС не може сама да доставя суровините, които са необходими за индустриалния и икономически растеж, към който се стремим. Суровините са предпоставка за икономическия растеж. Те са в основата на повечето икономически дейности – индустрията, земеделието, туризма и дигиталните технологии.
Основният акцент в българското председателство е икономическата и социална кохезия. Развитието на потенциален добив на минерални суровини в по-отдалечените части на ЕС, както и промените в климата, които водят до спиране на добива на енергийни източници, са определящи в индустриалната и кохезионна политика на Европейския съюз. Промените в климата, повишената ефективност на енергийното производство и преходът към други енергийни носители и технологии изискват значителни количества рециклирани и нови суровини.
Зависимостта на европейската икономика от тези материали трябва да се решава на първо място чрез насърчаване на добива в европейските държави – там, където добивът е възможен и устойчив. За тази цел трябва да се гарантира среда, която подпомага бизнеса и бизнес, която има добро управление. ЕС и държавите-членки трябва активно да подпомагат достъпа до финансиране и да подпомагат изследователската дейност, иновациите, обучението и развитието на нови умения. В този смисъл е много важно, че ЕС представлява единен дигитален пазар и развива по-широка дигитална икономика и умения.
Устойчивите политики в сферата на търговията и достъпът до международните пазари са също толкова важни, колкото и балансираните вътрешни пазари. За да помагаме на зависимите от суровини индустрии, трябва да подпомагаме наличието на суровини и капацитета за техния добив в държавите членки на ЕС“ – се изтъква още в прессъобщението на Еuromines.

 

Дискусионен панел

В рамките на програмата на ЕМБФ 2018 бяха обсъдени всички най-важни теми от дневния ред на добивния отрасъл и геология в Европа, като бяха структурирани в четири панела: законодателството, възможностите за инвестиции, интелигентна минна индустрия, перспективите в областта на енергетиката, иновациите, образованието и новите технологии, както и добри практики в бранша.
Българската минна промишленост има с какво да се похвали не само в локален, но и в глобален мащаб, стана ясно от специално осъществената връзка на живо от рудник „Челопеч“ (620 m под земята). Благодарение на над 90% покритие с wi-fi в подземния рудник, дейностите стават видими и преносът на данни в реално време е възможен. Гостите в залата имаха възможност да зададат своите въпроси на оператора на пробивната каретата от микрофоните в залата и да получат отговорите чрез озвучителната система.

Бяха представени добри практики и от нашите водещи компании „Асарел Медет“ АД, „Геотехмин“ АД, както и такива в сферата на образованието – от Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ и в социалната политика, в районите с добивни предприятия – от „Индустриален Клъстер Средногорие“.
На следващите страници ще представим части от обръщенията на организаторите и съорганизаторите към гостите на форума по време на церемонията по откриване.
По-нататък ще намерите основни акценти от презентациите на лекторите. В пълен обем на български и английски език материалите ще бъдат на сайта на ЕМБФ 2018 – www.embf.eu в края на юли.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.